Oferta pracy do prowadzenia zajęć plastycznych

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach poszukuje osoby do prowadzenia zajęć plastycznych

 

Opis stanowiska:

1. prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w GOK Walce i placówkach wiejskich, głównie w godzinach popołudniowych

2. opracowywanie materiałów dydaktycznych do ww. zajęć oraz prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy

3. przygotowywanie cyklicznych pokazów prezentujących osiągnięcia uczestników

udział w przeglądach, konkursach i festiwalach

4. przygotowywanie wystaw, plenerów itp.

 

Wymagania:

1. wykształcenie kierunkowe lub uprawnienia do prowadzenia zajęć określonego typu,

przygotowanie pedagogiczne

2. dobry kontakt z dziećmi

3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

4. dyspozycyjność, zaangażowanie oraz gotowość do pracy w dni wolne od pracy

5. prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem

6. dodatkowym atutem będzie kreatywność i pomysłowość, doświadczenie w pracy w placówce kulturalnej, biegła obsługa pakietów biurowych MS Office

 

Oferujemy:

1. zatrudnienie na umowę zlecenie;

2. możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;

3. pracę przy ciekawych projektach kulturalnych

 

Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie o 30.06.2021 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach ul Opolska 23A, 47-344 Walce

z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO INSTRUKTORA

lub mailem na adres: dyrektorgok@walce.pl

 

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

„Złożenie oferty na wykonywanie zlecenia w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwo zgody na przetwarzanie przez GOK Walce wszystkich danych osobowych zawartych w tejże ofercie, w przedmiotowym celu ”.

 


 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzanie naborów kandydatów do zatrudnienia cywilnoprawnego

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, tel.: 774660113, e-mail: gok@walce.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do zatrudnienia cywilnoprawnego.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 3. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.

 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia naboru.

 5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych,
  gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

 6. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie Państwa danych osobowych:

  1. nie jest wymogiem ustawowym,

  2. jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia
   i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

PDFOferta pracy - prowadzenie zajęć plastycznych.pdf (862,58KB)

Stopka_logo GOK WALCE.png

Opublikował(a): Arkadiusz Maus Data publikacji: 18-06-2021 08:25 Modyfikował(a): Arkadiusz Maus Data modyfikacji: 18-06-2021 08:30

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góry Przewiń do góry