Ogłoszenia płatne

Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 21.08.2023 r.

 

CENNIK PLAKATOWANIA NA SŁUPACH I TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH FORMAT WYMIAR w mm
 

 

Format

Wymiar w mm

7 dni

14 dni

21 dni

A4 i mniejsze

210/297

5zł

7zł

8zł

A3

297/420

9zł

11 zł

12zł

A2

420/594

12zł

17zł

19zł

A1

594/841

17zł

22zł

24zł

A0 i większe

841/1189

25zł

35zł

40zł

 

Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych

1. Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Gminy

Walce jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, ul. Opolska 23A, 47-344 Walce

2. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych

3. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych

wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.

4. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach i tablicach

reguluje cennik, stanowiący załącznik do regulaminu, dostępny w siedzibie

administratora oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

5. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje

kolejność przyjęcia zlecenia przez administratora (załącznik do regulaminu).

6. Materiały zostaną umieszczone na słupach po wniesieniu opłaty w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, lub po jej wpłacie na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. Po wniesieniu opłaty zostaną one umieszczone na słupach ogłoszeniowych w następnym dniu, w którym wywieszane są plakaty (środa lub piątek).

7. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych powinny być złożone w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach., ul. Opolska 23A, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00. Nie przyjmuje się zleceń telefonicznych.

8. Materiały umieszczane są na słupach w środy i piątki każdego tygodnia.

9. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach przysługuje prawo odmowy wykonania usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.

10. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę w następnym dniu, w którym są naklejane, tj. środa lub piątek

11. Administrujący słupami ogłoszeniowymi może odmówić wywieszenia ogłoszeń w przypadku braku miejsca reklamowego lub innej niemożności wykonania usługi.

12. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywane treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itd.) wywieszonych materiałów.

13. Samowolne wywieszanie materiałów informacyjnych bez zgody administratora jest zabronione.

14. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów ogłoszeń i reklam), będzie naliczana opłata zgodnie z informacją na słupach ogłoszeniowych tj. 300 zł  (za każdy oklejony słup)

15. W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.


PDFDruk umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych.pdf (122,59KB)
PDFCENNIK PLAKATOWANIA NA SŁUPACH I TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH FORMAT WYMIAR w mm.pdf (93,36KB)

Opublikował(a): Arkadiusz Maus Data publikacji: 22-08-2023 10:07 Modyfikował(a): Arkadiusz Maus Data modyfikacji: 28-08-2023 15:22

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góry Przewiń do góry